UŞAK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

 

Bölüm Başkanı

Öğretim Görevlisi Betül Mutaf

Telefon:02762212121 Dahili:7288

E-mail: betul.mutaf@usak.edu.tr

 

Kuruluş

Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde yer alan Temel İngilizce Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 16.01.2013 tarih ve 308-1620 sayılı yazısı ile kurulmuştur.

Program Profili

“Temel İngilizce” bölümü üniversitemiz öğrencilerine Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu programlarında yer alan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dilde (İngilizce) hazırlık eğitimi verir. “Temel İngilizce” bölümünün amacı İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmak ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmektir. Bu amaçla, öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik iki dönem süren yoğun bir program yürütülür.  

 

Misyon

Temel İngilizce bölümü, İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmayı ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmeyi topluma hizmet görevi edinmiş bir kurumdur. 

 

Vizyon

Sunulan genel yabancı dil dersleri yoluyla hem gündelik hayatın hem de iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayan, yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunan ve bunları topluma sunan seçkin bir kurum olmaktır.

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Temel İngilizce bölümü tarafından yürütülmekte olan yabancı dil derslerindeki öğrencilerin başarısı Uşak Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. ve 20. Maddeleri uyarınca tespit edilir. Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazereti olan öğrenciler, bu mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren beş takvim günü içerisinde bir dilekçe ile birlikte öğretim birimi yönetimine sunmak zorundadırlar. 

 

Mezuniyet Koşulları

Temel İngilizce programında öğrencinin ilgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri alması (50 AKTS Kredi), aldığı derslerden başarılı olması ve devam etmekte olduğu programı 2.40/4.00 (100’lü sistemde en az 70) genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Öğrencilerin Temel İngilizce programından mezun olabilmek için staj ya da benzeri çalışma yapmaları gerekmemektedir. Bu noktada herhangi bir kuruluşla işbirliği yapılmamıştır.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Temel İngilizce bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programlarına devam ederler.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Temel İngilizce bölümünde sunulan yabancı dil derslerini başarı ile tamamlayan öğrenciler yabancı dil bilgisine sahip olmaları sayesinde Dışişleri Bakanlığı, dış ticaret, ithalat, ihracat, kültür ataşelikleri, göçmen işleri, tercüme büroları, banka ve özel finans kuruluşları, sigorta işletmeleri, menkul kıymet aracı kurumları, para ve sermaye piyasalarında faaliyette bulunan kuruluşlar, denetim firmaları, danışmanlık şirketleri, leasing ve factoring gibi yerlerde istihdam edilebilirler.

 

Bölüm Olanakları

Programda, 9 İngilizce Okutmanı tam zamanlı, ihtiyaç durumunda belirli sayılarda öğretim elemanı kısmi zamanlı hizmet vermektedir.. Ayrıca bütün sınıflarda Bilgisayar ve LCD ekran TV cihazları bulunmaktadır.

 

Adres ve İletişim Bilgileri 

0276 221 21 21 (Dahili:7200) Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Eylül Yerleşkesi / UŞAK