Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversitemiz senato kararına göre final veya bütünleme sınavlarından herhangi birine kabul edilebilir sebeplerle giremeyen, sınavlarda teknik problemler yaşayan öğrencilerin  durumlarını belirten (örneğin elektrik kesintisi için TEDAŞ’tan  alınan belge, vb.) dilekçelerini sınavı takip eden] beş gün içinde ilgili birime teslim etmeleri veya ilgili birime ulaştırmak üzere postaya vermeleri gerekmektedir. Birim yönetim kurulunun uygun görmesi halinde bu durumdaki öğrencilere 13- 14 Temmuz 2020 tarihinde telafi amaçlı çevrimiçi sınav imkanı verilecektir.


03 Haziran 2020