Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

A.B.D. Iowa State Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ögr. Üyesi Aliye Karabulut İlgü 07/12/2020 tarihinde Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarına "Creating an Engaging Online Learning Environment" başlıklı hizmetiçi eğitimi vermiştir. Google classroom platformunda gerçekleşen eğitime Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Murat HİŞMANOĞLU, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. İbrahim UZ, Öğr. Gör. Ceyda Sert AKTUĞ, Yabancı Diller Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cennet YILDIZ ve Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı.

 

Dr. Ögr. Üyesi Aliye Karabulut İlgü günümüzde Covid-19 salgınıyla birlikte online eğitiminin öneminin artmasına vurgu yaparak, etkili online eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı. Etkinlikte Dr. İlgü, Iowa State Üniversitesi'nde verilen online derslerden iyi örnekleri bu alanda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla birlikte sundu. Özellikle online derslerde oluşturulan grup çalışmalarının sınıf içi etkileşim üzerindeki etkisi tartışıldı. Etkinlik soru-cevap bölümüyle son buldu.   

 

 
 
 
Ek alanı
 
 
 

Google meets


07 Aralık 2020