Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 27 Aralık 2020 tarihinde Zoom üzerinden düzenlenen hizmetiçi eğitimde, Süleyman Demirel Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oya TUNABOYLU “Manpower Affrodances for Schools of Foreign Languages in Digital Age” başlıklı sunumuyla konuşmacı olarak yer almıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Oya TUNABOYLU, yüksekokulumuz öğretim elemanlarına verdiği bu hizmetiçi eğitimde; sunumuna içinde bulunduğumuz 21. yy’ın ‘conceptual age’ (kavram çağı) olarak adlandırıldığına değinerek başlamıştır. Bu çağda, duygulara, sanata ve büyük resmi görmeye yatkın insanların; analitik zekayı ön plana alıp daha mantıklı ve mekanik hareket edenlere oranla (ya da makineleşmiş uygulamalar) daha büyük başarılara imza attığını ve atmaya devam edeceğini vurgulamıştır.

Bu tespitin dil öğretimindeki önemini vurgulamak içinse, dil öğretirken sadece mekanik olarak materyalleri işlemek yerine, öğrencilerin kendilerini gösterebilecekleri ve İngilizce’yle duygusal bağ kurabilecekleri deneyimler yaşayabilecekleri uygulamalara yer vermemiz gerektiğini savunmuştur. TUNABOYLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda yaptıkları örneklere de yer vererek, bu faaliyetlerin yarattığı etkiyi bizlerle paylaşmıştır. Özetlemek gerekirse, öğrencilerin yabancı dili kalıcı/etkili bir şekilde öğrenebilmesi için, İngilizce konuşma kulüpleri, yazma yarışmaları, yaratıcı drama gösterileri gibi yöntemleri kullanarak ve bu süreçleri yönetecek okutmanlarımıza da özerklik vererek daha başarılı olabileceğimize değinerek sunumunu bitirmiştir.

Zoom


27 Aralık 2020