Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Kahraman 02 Nisan 2021 Cuma günü saat 16:00-17:00 arasında Zoom platformu üzerinden Yüksekokulumuz öğretim elemanlarına ‘How to asses English writing skill and design a rubric’’ başlıklı çevrimiçi hizmet içi eğitim vermiştir.

 

 

Çevrimiçi eğitimde yazma becerisi ölçmede bütünsel ve analitik yaklaşım kavramları, yazmayı diğer dil becerileriyle birleşik veya bağımsız olarak ölçme, görev tamamlama, düzenleme, sözcük bilgisi, dilbilgisel doğruluk ve karmaşıklık ölçütlerini içeren dereceli puanlama anahtarı kullanılarak öğrencilerin yazdıkları paragrafların nasıl değerlendirilebileceği örneklerle anlatılmıştır. Ülkemizdeki diğer üniversitelerde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin de katıldığı çevrimiçi etkinlikte öğrencilerin yazma becerilerinin nasıl ölçülebileceği ile ilgili konuşmacı ve katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişleri olmuş, çevrimiçi etkinlik soru-cevap, görüş ve teşekkürlerle sona ermiştir. 

 

Zoom


02 Nisan 2021