Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

04 Haziran 2021 Cuma günü 16:00-17:00 arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi etkinlikte MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Jerome BUSH üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü öğretim elemanlarına ve Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD öğretim elemanlarına yönelik olarak ters çevrilmiş dil öğrenimi ile ilgili bir konferans vermiştir. Konferansta ters çevrilmiş dil öğreniminin tarihsel geçmişi, temel kavramlar, olumlu ve olumsuz yönleri, dil becerilerinin öğretiminde güçlü bir teknik olarak ters çevrilmiş dil öğrenimi ve dil öğretmenlerine tavsiyeler ele alınmıştır. Ters çevrilmiş dil öğrenimi ve öğretimi ile ilgili İngilizce öğretmenleri için yararlı olabilecek kaynaklar da gösterilmiştir. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim elemanlarının ve diğer üniversitelerdeki İngilizce öğretmenlerinin de katıldıkları etkinliğin moderatörlüğünü Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Araştırma Görevlisi Mustafa ÇALI yapmış olup, etkinlik öğrencilerin ve öğretim elemanlarının soruları ve sorulara konuşmacı tarafından verilen cevaplarla sona ermiştir.


06 Haziran 2021