Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Murat Hişmanoğlu tarafından Google meet üzerinden 24 Şubat 2021 tarihinde Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (DEDAK) Yönetim Kurulu Başkanı Didem Mutçalıoğlu ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya YDYO öğretim görevlileri ve idari personeli katılmıştır. DEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Didem Mutçalıoğlu YDYO'nun akredite edilme süreçleri ve bu süreçlerin getireceği faydalar hakkında önemli bilgiler paylaşmıştır.


24 Şubat 2021