Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Uşak  Üniversitesi  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  25.11.2012  tarih  ve  28478  sayılı  Resmi Gazetede   yayınlanarak   kurulmuş   olup   2013-2014   Akademik   yılında   eğitim-öğretime başlamıştır.

Yüksekokulumuzda, Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalına bağlı Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı ve İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı olmak üzere iki program ve dersleri yürütülmektedir.

Bölümümüzün amacı İngilizce bilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilere temel dil becerilerini kazandırmak ve öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmektir. Bu amaçla, öğrencilerin İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine yönelik iki dönem süren yoğun bir program yürütülür.

Bölümümüz, aynı zamanda üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarındaki ortak zorunlu yabancı dil derslerinin (Yabancı Dil I-II), zorunlu/seçmeli yüz yüze yabancı dil derslerinin (Yabancı Dil III-IV, Yabancı Dilde Okuma ve Yazma, Yabancı Dilde Dinleme ve Konuşma, Mesleki Yabancı Dil I-II) ve seçmeli ikinci yabancı dil derslerinin (Almanca I-II- III-IV) eğitimini ve öğretimini yürütmektedir. Amacımız öğrencilerin yabancı dil yetilerini geliştirmelerini ve dil-kültür ilişkisini kurarak, yabancı dildeki kavramları edinmelerini sağlamaktır.

Yüksekokulumuzda, USEM (Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ile işbirliği içinde temel düzeyde kurslar düzenlemektedir. Bunlar arasında “Genel İngilizce”, “YDS/ YÖKDİL’e Hazırlık”, “İngilizce Konuşma”, “Temel Almanca” kursları bulunmaktadır.