Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Uşak  Üniversitesi  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  25.11.2012  tarih  ve  28478  sayılı  Resmi Gazetede   yayınlanarak   kurulmuş   olup   2013-2014   Akademik   yılında   eğitim-öğretime başlamıştır.