Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Bilim  ve  teknolojideki  gelişmelerin  ışığı  altında,  gerek  ulusal  gerekse  uluslararası  düzeyde nitelikli  öğrenciler  yetiştiren,  sunulan  genel  ve  mesleki  yabancı  dil  dersleri  yoluyla  hem gündelik hayatın hem de iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayan,  yoğun araştırma ve  geliştirme çalışmalarında bulunan ve bunları topluma sunan seçkin bir kurum olmaktır.