Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı   Diller   Yüksekokulu,   küreselleşmenin   gereği   olarak   çağı   yakalamak,   çağdaş olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel bağlamda iletişim sağlayabilmek için  yabancı  dil  öğreniminin  öneminin  sürekli  olarak  arttığı  dünyamızda,  yabancı  dil  bilgisi yeterli   düzeyde   olmayan   öğrencilere  temel   dil   becerilerini   kazandırmayı   ve   öğrencileri akademik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri takip edebilme yeterliliğine sahip bireyler olma yolunda teşvik etmeyi topluma hizmet görevi edinmiş bir kurumdur.